Het pand is opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed onder de naam “Twaalfkameren” (ID:21275): Drie bouwlagen hoog hoekhuis onder afgewolfd zadeldak (pannen), in kern opklimmend tot de 18de eeuw, aangepast in 1825 en 1862, heden gecementeerd. Voor- en zijgevel van drie traveeën met licht getoogde vensters. Afgeknakte hoekpenant.

1845

Oorspronkelijk is het pand gebouwd als 2 kleine rijwoningen (Galgenberg) en een winkelhuis op de hoek (Twaalfkameren). Op tekeningen van 1845 is er terug te vinden dat er getracht is om de ramen van de 3 panden uniform te maken, welke nooit is doorgevoerd. Op andere bouwtekeningen van 1862 is te zien dat het hoekpand met een verdieping is opgetrokken tot 3 bouwlagen. Op het gelijkvloers zijn hier nog de authentieke ramen te zien en is de hoek op het gelijkvloers nog niet afgeknakt.

1900

Begin 1900 is het middelste pand samengevoegd met het hoekpand tot 1 geheel wat nog steeds de huidige kadastrale onderlegger is. Rond 1990 is het hoekpand omgevormd tot 5 studentenkamers met 1 gemeenschappelijke kleine badkamer en een buitentoilet. Dit tot 2015 welke bij de aankoop een volledig uitgeleefde toestand opleverde.

Nu

In 2015 is het nieuwe ontwerp en indeling opgemaakt door CAAN architecten en een nieuwe vergunning ingediend voor opnieuw een afzonderlijk huisje en 5 studentenkamers met elk eigen sanitair, waarbij er bovendaks in de Galgenberg nieuwe uitbreidingen zijn gerealiseerd.

In juli 2016 is het pand volledig vernieuwd (nieuwe vloeren, nieuwe isolatie, nieuwe daken, nieuwe technieken, nieuw pleisterwerk, nieuw schrijnwerk, …) tot een hedendaags modern woongebouw met alle comfort in een historisch kader. Alles volledig conform de strenge brandnormering voor studentenkamers (rookkoepel, alarmcentrale, drukknoppen, melders, veiligheidsverlichting, …).

Historiek Twaalfkameren

Historische kerkwegel lopende vanuit het centrum en via Raas Van Gaverestraat tot Ekkergem. Door de aanleg van de Coupure en later de Papegaaistraat uitgegroeid tot een zeer rustige woonstraat tussen de Coupure en het stadscentrum.

Genoemd naar de "kameren" of zeer eenvoudige woningen die zich daar sedert 14de eeuw bevonden. Verbreed in 1874. Enkele woningen met oude kern bleven behouden in aangepaste vorm. Voornamelijk bebouwd met rijhuizen met lijstgevels van twee of drie bouwlagen, laatst genoemde vooral bij meer uitgewerkte lijstgevels uit eind 19de eeuw. Nummers 43 en 45-47 zijn belangrijke panden als enige voorbeelden van de vroege architectuur van Victor Horta te Gent.+

Gevel Galgenberg

Anno 1844
+

Gevel Galgenberg

Anno 1862
+

Inventaris onroerend goed

+

Voor renovatie

Anno 2015